Zespół Fundacji CIK brał udział w projekcie „Warsztaty psychologiczne dla Pacjentów po transplantacji”, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. 

Warsztaty dotyczyły wsparcia i pomocy psychologicznej. Obejmowały tematykę radzenia sobie z trudnościami i konsekwencjami choroby. Ich celem była aktywizacja osób po przeszczepieniach i modyfikacja funkcjonowania w chorobie, ponadto zdobycie umiejętności interpersonalnych, asertywności oraz wskazanie technik relaksacyjnych. W ramach projektu zrealizowano m.in.:

  • warsztaty dla grupy 10-cio osobowej (Pacjentów po transplantacji)
  • konsultacje indywidualne z rodzinami Pacjentów
  • opracowanie i druk materiałów edukacyjnych

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.federacjapacjentów.pl