Zespół Fundacji CIK brał udział w organizacji mazowieckich spotkań edukacyjno-integracyjnych dla Pacjentów dializowanych i po transplantacji oraz ich rodzin.

Mazowieckie spotkania Pacjentów organizowane były m.in. w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki uprzejmości Rektora WUM, ich głównym celem było podniesienie świadomości Pacjentów na tematy związane z chorobami nerek i metodami ich leczenia, leków generycznych, aktywności fizycznej oraz wsparcia psychologicznego.

W skład panelu naukowo-medycznego weszły wystąpienia ekspertów z dziedziny nefrologii, transplantologii, rehabilitacji oraz psychologii. Prelegenci w sposób interesujący oraz przystępny dzielili się z Pacjentami swoją ogromną wiedzą.

Każde ze spotkań kończyło się częścią integracyjną, w której zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu zaproszonego zespołu oraz podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi Pacjentami.