Zespół Fundacji CIK brał udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Klimat a zdrowie”, która została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach jej działań zrealizowano m.in:

  • opracowanie i druk broszury „Klimat a zdrowie – działanie ku poprawie jakości zdrowia”
  • konferencja prasowa dla dziennikarzy w Ministerstwie Zdrowia, które objęło projekt honorowym patronatem
  • seminarium dla dziennikarzy pt. „Klimat a zdrowie”
  • budowa edukacyjnej platformy edukacyjnej www.klimatazdrowie.pl 

Zrzut ekranu 2014-04-22 o 13.06.28

 

więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.klimatazdrowie.pl