Fundacja CIK zrealizowała kolejny autorski projekt „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska” dofinansowany ze środków NFOSIGW. Projekt zakładał realizację konkursu „Łowcy baterii” dla dzieci pobierających naukę w przyszpitalnych oddziałach szkolnych. Z racji na istotne walory edukacyjne projekt uzyskał Honorowy Patronat Ligi Ochrony Przyrody i patronat medialny miesięcznika Przyroda Polska.

logo baterieCelem projektu jest kształtowanie i promowanie właściwej postawy proekologicznej dzieci sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych. Cel ten będzie realizowany poprzez podniesienie poziomu świadomości na temat odpowiedniego postępowania ze zużytymi bateriami oraz upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, jakie odpady te stanowią dla środowiska i człowieka.

Projekt kierowany jest do dzieci przewlekle chorych, pobierających naukę w przyszpitalnych zakładach szkolnych, które z racji na swoje schorzenia stanowią jedną z najbardziej wykluczonych grup społecznych w kraju oraz nauczycieli, którzy stanowią w tych najtrudniejszych chwilach ogromne wsparcie, motywujące do pracy i chęci rozwijania umiejętności, indywidualnych, w zależności od predyspozycji dziecka.

Już wkrótce więcej informacji o projekcie!