Zespół Fundacji CIK brał udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zrównoważony rozwój na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych” dedykowanej stypendystom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Środowiska, Konferencja Episkopatu Polski, Szkoła Główna  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Telewizja Polska.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

  • obozy ekologiczno – formacyjne dla studentów i maturzystów z małych miejscowości
  • broszurę edukacyjną „Niecodziennik ekologiczny”
  • konkurs  fotograficzny „Leśne Klimaty”

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.dzielo.pl