Zespół Fundacji CIK brał udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Klimat a rolnictwo” skierowanym do przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz  doradców rolno – środowiskowych. Kampania została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z uwagi na wysoką ocenę merytoryczną i dydaktyczną honorowe patronaty nad projektem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polska Izba Biomasy, Wojewodowie Województw: Lubelskiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Zachodniopomorskiego oraz Ambasada Królestwa Danii. Ponadto, patronaty merytoryczne nad projektem objęły: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach, Instytut Ochrony Środowiska oraz Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW.

W ramach jej działań zrealizowano m.in:

  • organizacja 32 szkoleń  z zakresu adaptacji rolnictwa do zmieniającego się środowiska
  • produkcję 18 odcinków programu telewizyjnego na temat odnawialnych źródeł energii, których emisja nastąpi w II kwartale 2014 roku
  • opracowanie, druk i dystrybucję 2 wydawnictw szkoleniowych
  • rozbudowę portalu www.klimatarolnictwo.pl i utworzenie kalkulatora uprawy biomasy
  • przeprowadzenie konkursu ekologicznego i internetowego quizu

Zrzut ekranu 2014-04-22 o 13.14.37

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.klimatarolnictwo.pl