Zespół Fundacji CIK brał udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy”, która została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Warto zaznaczyć, że projekt z uwagi na duże walory edukacyjne został objęty honorowym patronatem Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach projektu zrealizowano m.in.:

  • ogólnopolskie szkolenia „Współczesne wyzwania w aspekcie ochrony przyrody, a zrównoważony rozwój” wraz z opracowaniem multimedialnej broszury szkoleniowej
  • wydawnictwo albumowe „Polska przyroda – dar i obowiązek” w polskiej i angielskiej wersji językowej
  • program telewizyjny „Bioróżnorodność a zagrożenia środowiskowe”

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.bioroznorodnosc.com.pl