WIEDZA – DOŚWIADCZENIE – PROFESJONALIZM – PASJA

OFERTA ZESPOŁU FUNDACJI

OFERTA ZESPOŁU FUNDACJI

Zespół Fundacji od wielu lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania informacyjno – edukacyjne. Oferujemy wsparcie merytoryczne podczas aplikowania o środki oraz pomoc przy realizacji i rozliczaniu projektów. Zapraszamy do współpracy!
KTO RATUJE PSZCZOŁY TEN MA ŚWIAT WESOŁY

KTO RATUJE PSZCZOŁY TEN MA ŚWIAT WESOŁY

Mamy nadzieję już wkrótce rozpocząć realizację kolejnego autorskiego projektu – II edycji konkursu edukacyjnego dla dzieci pobierających naukę w przyszpitalnych oddziałach szkolnych oraz specjalnych placówkach oświaty. Wszystkich zainteresowanych udziałem bądź wsparciem konkursu zapraszamy do kontaktu.
INICJATYWA PÓŁNOCNEJ POLSKI NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

INICJATYWA PÓŁNOCNEJ POLSKI NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

Autorski projekt Centrum Innowacji i Koordynacji realizowany w latach 2016 – 2017 dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. Zapraszamy Państwa serdecznie na portal projektu  www.czystapolnoc.pl 
PÓŁNOCNA STRATEGIA OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

PÓŁNOCNA STRATEGIA OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Zarząd Fundacji CIK zaprasza serdecznie na portal www.psorb.pl poświęcony autorskiemu projektowi pn. „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej”, który realizowany jest na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. 
>> KONKURS

>> KONKURS << „ŁOWCY BATERII”

Fundacja CIK zrealizowała kolejny autorski projekt „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska” dofinansowany ze środków NFOSIGW. Projekt zakładał realizację konkursu „Łowcy baterii” dla dzieci pobierających naukę w przyszpitalnych oddziałach szkolnych. Z racji na istotne walory edukacyjne projekt uzyskał Honorowy Patronat Ligi Ochrony Przyrody i patronat medialny miesięcznika Przyroda Polska.
KLIMAT DLA DZIECI

KLIMAT DLA DZIECI

Zespół Fundacji CIK brał udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Klimat dla dzieci” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem kampanii była budowa platformy edukacyjnej  dla najmłodszych ukierunkowanej na kształtowanie aktywnych postaw dzieci w trosce o dobro środowiska naturalnego oraz nauczanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
JAK KAKTUS I MAŁY RATUJĄ ŚWIAT CAŁY

JAK KAKTUS I MAŁY RATUJĄ ŚWIAT CAŁY

Zespół Fundacji CIK brał udział w produkcji programu telewizyjnego „Jak Kaktus i Mały ratują świat cały”, w którym dwóch tytułowych bohaterów rozwiązuje codzienne problemy z dziedziny szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska. Cykl został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
KLIMAT A ROLNICTWO

KLIMAT A ROLNICTWO

Zespół Fundacji CIK brał udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Klimat a rolnictwo” skierowanym do przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz  doradców rolno – środowiskowych. Kampania została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Najnowsze wpisy
NOWA MISJA - NISKA EMISJA

NOWA MISJA – NISKA EMISJA

Zespół Fundacji CIK zrealizował cykl ogólnopolskich szkoleń „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja – niska emisja”  dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenia dla nauczycieli „W zdrowej i czystej atmosferze” prezentujące aktywne metody edukacji dot. dobrych praktyk zmierzających do przywrócenia standardów jakości powietrza i przeciwdziałania niskiej emisji oraz praktyczne wskazówki prowadzenia zajęć ekologicznych z młodzieżą. Liczba miejsc ograniczona. 
SPRAWDŹ W TELEFONIE CZY JEST DZIŚ SMOG

SPRAWDŹ W TELEFONIE CZY JEST DZIŚ SMOG

Jak na bieżąco kontrolować poziom szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu? Pomocne mogą okazać się aplikacje mobilne.
OSTATNIE SZKOLENIA DLA JST – I KWARTAŁ 2017

OSTATNIE SZKOLENIA DLA JST – I KWARTAŁ 2017

Nasz projekt powoli dobiega końca, w najbliższym czasie spotkamy się z urzędnikami w Dobrzyniu Nad Wisłą 16.02, Malborku 17.02, Lidzbarku Warmińskim 20.02 i 13.03 w Hajnówce. Będą to tym samym ostatnie szkolenia realizowane w ramach Północnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej. 
Wyniki konkursu „Powrót do przyszłości” – KATEGORIA INDYWIDUALNA

Wyniki konkursu „Powrót do przyszłości” – KATEGORIA INDYWIDUALNA

Szanowni Państwo, niniejszym publikujemy wyniki konkursu „Powrót do przyszłości” w kategorii indywidualnej. Prosimy wszystkich opiekunów o sprawdzenie poprawności danych, w szczególności nazwisk autorów oraz danych placówek i przesłanie do nas maila na adres d.chmiel@ksi.org.pl z informacją, czy dane się zgadzają, czy należy wprowadzić poprawki.