SIEDZIBA FUNDACJI

Fundacja Centrum Innowacji i Koordynacji

ul.Jadźwingów 3/11, 02-692 Warszawa

e-mail: biuro@fundacjacik.pl

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY FUNDACJĄ

DARIUSZ CHMIEL

 e-mail: d.chmiel@fundacjacik.pl

tel: 668 391 591

MAGDALENA HYSKA 

 e-mail: m.hyska@fundacjacik.pl

  tel.: 604 822 886