Bateria, w języku potocznym określa jedno lub więcej ogniw galwanicznych (układów złożonych z dwóch elektrod: dodatniej katody i ujemnej anody), które w wyniku zachodzących w nichreakcji elektrochemicznych zmienia energię chemiczną w energię elektryczną. W reakcjach tych, w zależności od typu baterii, bierze udział szereg pierwiastków oraz różnych substancji zapewniających funkcjonalność użytkowania. Część z tych związków nie jest obojętna dla środowiska, dlatego też zużyte baterie powinny być zbierane i oddawane do unieszkodliwienia.

 W gospodarstwach domowych wykorzystywane są dwa główne rodzaje baterii:

  • Pierwotne – baterie (nieodnawialne, jednorazowe). Budowa baterii jednorazowych (pierwotnych) umożliwia jednokrotne całkowite rozładowanie. Często zbudowane są z tych samych materiałów co akumulatory (wtórne), jednakże ich struktura oraz proces produkcji jest zupełnie innych. Tradycyjne baterie cynkowo-węglowe przeznaczone są do zasilania urządzeń o niewielkim poborze prądu (do 100 mA).

Szersze zastosowanie mają trwalsze i mocniejsze baterie alkaliczne (do 300 mA).

  • Wtórne – akumulatory (odnawialne, wielokrotnego użytku). Ich zasada działania jest podobna jak w przypadku baterii pierwotnych, jednak różnią się od nich tym, że procesy chemiczne zachodzące wewnątrz akumulatorów mogą zostad odwrócone poprzez ładowanie. W wyniku ładowania, akumulatory odzyskują pierwotne właściwości. Akumulatory w szybszym czasie mogą wyzwolił swoją pojemność, umożliwiając szybszą pracę urządzeń..

Poza w/w podziałem, baterie można rozróżnid także ze względu na kształt i rozmiar (cylindryczne, prostokątne, płytkowe) oraz rodzaj materiału elektrodowego anody i katody (cynkowe, manganowe, niklowe, kadmowe, litowe).

Zrzut ekranu 2015-03-16 o 08.48.42

Zrzut ekranu 2015-03-16 o 08.48.35