POBIERZ PDF >>> REGULAMIN KONKURSU – ŁOWCY BATERII

 TERMIN NADSYŁANIA PRAC: DO 15 CZERWCA 2015

 

UWAGA: TERMIN NADSYŁANIA PRAC
ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 30 WRZEŚNIA 2015 *

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona w dniu 05 października 2015
Zakończenie konkursu wraz z przekazaniem nagród nastąpi nie później, niż do 15 października 2015

 

Wszystkie prace, nadesłane w terminie do 15 czerwca 2015 roku kwalifikują się do oceny i będą dodatkowo punktowane. Jednocześnie zachęcamy Państwa, do nadsyłania prac w kategoriach KOMIKS i KOLAŻ-WYCINANKA – w tych kategoriach wpłynęło najmniej prac.

*Powyższa zmiana jest zgodna z regulaminem konkursu (VI paragraf 6) ale co ważne, wyczerpuje przesłanki z paragrafu VI punkt 7 (niewystarczająca ilość prac w danej kategorii).


ABC DLA OPIEKUNÓW KONKURSU

 1. Zapoznaj się z pakietem edukacyjnym opracowanym specjalnie na potrzeby konkursu – pakiet do pobrania znajdziesz tutaj >>> http://fundacjacik.pl/konkurs-2/pakiet-edukacyjny/
 2. Wiedzę zawartą w Pakiecie przekaż swoim podopiecznym w sposób rzetelny i adekwatny do poziomu nauczania w danej Placówce. Przekazanie tej wiedzy jest niezbędne z uwagi na merytoryczny charakter konkursu.

POZIOM INDYWIDUALNY

 1. Wspólnie z uczniami przygotuj indywidualne prace plastyczne w formacie A4 dot. wskazania dobrych praktyk w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami z wymyśleniem hasła przewodniego w tym np. przedstawienie kodeksu dobrych praktyk i zasad selektywnej zbiórki baterii, zilustrowanie obiegu zużytych baterii oraz pokazanie niebezpieczeństw jakie baterie mogą stanowić dla środowiska i zdrowia człowieka.
 2. Prace indywidualne mogę być wykonane w różnych kategoriach: Rysunek/Plakat, Komiks, Kolaż/Wycinanka.  Uwaga: wszyscy Twoi podopieczni mogą przygotować prace w tej samej kategorii lub w kilku różnych – decyzja należy do Was. Najważniejsze, że jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę.
 3. Spośród wszystkich prac przygotowanych przez uczniów wybierz maksymalnie 30 prac indywidualnych i zgłoś je do konkursu poprzez wykonanie ich fotografii i przesłanie zdjęcia pracy na odpowiedni adres mailowy (w zależności od kategorii): rysunek-plakat@fundacjacik.pl; komiks@fundacjacik.pl; kolaz-wycinanka@fundacjacik.pl.

 

Ale to nie wszystko! Mogą Państwo także przygotować z uczniami pracę grupową
(mogą to być Ci sami uczniowie, którzy przygotowali prace indywidualne).

 

POZIOM GRUPOWY

 1.  Wspólnie z grupą uczniów (może to być zarówno trójka dzieci jak i dwudziestu pięciu uczniów, dla nas grupa to więcej niż dwie osoby) przygotuj grupową prezentację wskazującą dobre praktyki w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami – może to być prezentacja multimedialna w Power Poincie, fotoreportaż albo inna relacja prezentująca temat – ważne by można ja było wygenerować w postaci pliku  PDF.
 2. Pracę grupową w formie pliku PDF prześlij na adres prezentacja@fundacjacik.pl.

UWAGA: Zachowaj wszystkie prace – każdy laureat Konkursu zgodnie jest zobowiązany do przesłania oryginalnych papierowych wersji zwycięskich prac.

Więcej szczegółów dot. zasad udziału w Konkursie znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 

podziałkaaaaaa

 

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI KONKURSU

Konkurs plastyczny „Łowcy baterii” polega na przygotowaniu prac plastycznych prezentujących dobre praktyki postępowania ze zużytymi bateriami w dwóch poziomach:

banner_lowcy-baterii(1)POZIOM INDYWIDUALNY – obejmujący przygotowanie prac plastycznych w trzech kategoriach:

 • RYSUNEK/PLAKAT format A4
 • KOMIKS na jedną stronę A4
 • KOLARZ/WYCINANKA na jedną stronę A4

POZIOM GRUPOWY – obejmujący przygotowanie prezentacji z udziałem całej grupy we współpracy z Opiekunem/Nauczycielem.

Dzieci będą brały udział w konkursie tylko i wyłącznie poprzez reprezentację ich przez Opiekunów. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisje Konkursową na podstawie następujących kryteriów: merytorycznym (zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką), wizualnym (wrażenia estetycznego) oraz inwencji, oryginalności i pomysłowości.


NAGRODY DLA LAUREATÓW

Wszyscy laureaci konkursu wyłonieni przez Komisje Konkursową otrzymają cenne nagrody. W poziomie indywidualnym (niezależnie od kategorii) zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:

 • za zajęcie I miejsca laureaci otrzymają aparat cyfrowy;
 • za zajęcie II miejsca laureaci otrzymają wieloelementowy zestaw plastyczny;
 • za zajęcie III miejsca laureaci otrzymają zestaw gier edukacyjnych o charakterze ekologicznym.

Ponadto, laureaci w kategorii grupowej (czyli placówki szkolne wraz z Opiekunami) zostaną nagrodzeni tablicami interaktywnymi, pakietami pomocy dydaktycznych oraz laptopami.