Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszym najnowszym autorskim i unikatowym projekcie „TWOJE ZDROWIE ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA”.

W ramach projektu zostanie zorganizowany ogólnopolski konkurs plastyczny „Łowcy baterii” dla dzieci przewlekle chorych pobierających naukę w przyszpitalnych oddziałach szkolnych, zespołach szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych. Z uwagi na istotne walory edukacyjne oraz charakter przedsięwzięcia, projekt uzyskał Honorowy Patronat Ligi Ochrony Przyrody, patronat medialny miesięcznika Przyroda Polska oraz uzyskał pozytywną opinię od pedagogów i psychologów pracujących w przyszpitalnych placówkach szkolnych. Co więcej, udział w projekcie zadeklarował prezenter telewizyjny p. Maciej Smoliński, który wspólnie z nami odwiedzi laureatów nagrody publiczności.

Mamy do rozdania aż 162 cenne nagrody!!

W kategorii indywidualnej: APARATY CYFROWE, ZESTAWY PLASTYCZNE
oraz ZESTAWY GIER EDUKACYJNYCH. W kategorii grupowej: MULTIMEDIALNE
TABLICE INTERAKTYWNE, LAPTOPY oraz PAKIETY POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

CEL PROJEKTU

ONACelem konkursu jest kształtowanie i promowanie właściwej postawy proekologicznej dzieci sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych. Cel ten będzie realizowany poprzez podniesienie poziomu świadomości na temat odpowiedniego postępowania ze zużytymi bateriami oraz upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, jakie odpady te stanowią dla środowiska i człowieka.

ODBIORCY PROJEKTU

Projekt jest kierowany do dzieci przewlekle chorych, które z racji na swoje schorzenia stanowią jedną z najbardziej wykluczonych grup społecznych w kraju oraz do nauczycieli, którzy stanowią dla nich w tych najtrudniejszych chwilach ogromne wsparcie, motywując do pracy i zachęcając do rozwijania swoich pasji i umiejętności.

ONDługotrwała choroba i częste hospitalizacje mogą okresowo uniemożliwiać choremu dziecku przebywanie w grupie rówieśników, a także zaspokajanie wielu ważnych potrzeb psychicznych, fizycznych i społecznych. Dlatego w okresach dobrego samopoczucia i remisji choroby niezwykle ważne jest stworzenie dziecku z chorobą przewlekłą, możliwości przebywania z rówieśnikami, wspólnej zabawy i nauki oraz samorealizowania się poprzez udział w róznego rodzaju zawodach, konkursach i zabawach szkolnych. Dlatego też nasz konkurs jest skierowany właśnie do tej szczególnej grupy odbiorców. Wierzymy, że dzięki realizacji projektu dzieci  będą mogły żyć aktywnie pomimo choroby, uczyć się i rozwijać, realizować swoje marzenia i cieszyć się bieżącym dniem,

REALIZACJA PROJEKTU

Zadanie zakłada realizacje ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci „Łowcy baterii” w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej, wyłonienie i nagrodzenie laureatów konkursu (uczniów, opiekunów i placówki edukacyjne) oraz publikację najlepszych prac na portalu społecznościowym Facebook, dzięki czemu zostanie przyznana nagroda publiczności w postaci odwiedzin prezentera telewizji Macieja Smolińskiego.

Więcej informacji o merytorycznych założeniach konkursu znajduje się w zakładce „PAKIET EDUKACYJNY”.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Szacuje się, że w konkursie weźmie udział około 500 placówek, w których naukę pobiera średnio około 40 dzieci. Zakładana liczba odbiorców projektu wyniesie około 20 000 osób.

Projekt jest realizowany przez Fundację Centrum Innowacji i Koordynacji dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.