PREZES ZARZĄDU – MAGDALENA HYSKA

prezMagister zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (specjalizacje: zarządzanie projektami unijnymi i zarządzanie organizacją) oraz magister inżynier ochrony środowiska SGGW (specjalizacje: technologie w ochronie środowiska i środowisko, żywność, zdrowie). Koordynator wielu ogólnopolskich kampanii informacyjno – edukacyjnych realizowanych m.in. przez: Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Wiedza oraz Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Posiada duże doświadczenie w redakcji wydawnictw edukacyjnych i szkoleniowych, organizowaniu konferencji, seminariów i szkoleń oraz realizacji quizów i konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

WICEPREZES ZARZĄDU – DARIUSZ CHMIEL

wiceMagister psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (specjalizacja: psychologia zdrowia i psychoterapia). Od 2007 roku współpracuje z organizacjami III sektora, realizując projekty finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania ogólnopolskimi kampaniami informacyjno – edukacyjnymi w tym (aplikowanie o środki i przygotowanie wniosków o dofinansowanie, przygotowanie rozliczeń finansowo – merytorycznych, współpraca z partnerami zadania i zarządzanie zespołem projektowym). Z powodzeniem zrealizował wiele autorskich kampanii związanych m.in. z ochroną zdrowia.

 

Dane kontaktowe Zarządu znajdują się w zakładce KONTAKT