Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla nauczycieli „W zdrowej i czystej atmosferze” które odbędzie się 16.01.2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Brodnicy. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aktywne metody edukacji w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania niskiej emisji oraz praktyczne wskazówki prowadzenia zajęć ekologicznych z młodzieżą.Zrzut ekranu 2017-01-24 o 17.31.31

  • Termin: 16.01.2017, godz. 15:00 – 19:00
  • Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy, ul.Nowa 34, 87 – 300 Brodnica 

Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe tj. broszurę edukacyjną „Czyste powietrze dla Zielonych Płuc (dr Witold Lenart, ISBN 9788394463205) oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  • Stan jakości powietrza w Polsce na tle wybranych krajów UE. Cele strategiczne i przedsięwzięcia ograniczające niską emisję związane z podnoszeniem efektywności energetycznej. Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła i energii.
  • Dobre praktyki zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie: ograniczenia emisji, planowania przestrzennego oraz edukacji ekologicznej, promocji i reklamy. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa ekologicznego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem skutków zanieczyszczeń powietrza.
  • Przerwa lunchowa
  • Aktywne metody edukacji ekologicznej w obszarze przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z niskiej emisji. Praktyczne wskazania metodyczne prowadzenia nowatorskich zajęć z uczniami

W celu zgłoszenia się na szkolenie zapraszamy do rekrutacji on-line na naszej stronie http://czystapolnoc.pl/rejestracja/