Zarząd Fundacji CIK jako pomysłodawca i zespół kierujący projektem pn. Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej realizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zachęca wszystkich samorządowców do udziału w realizowanych w ramach w/w projektu szkoleniach. 

9 września w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja szkolenia pn. Bioróżnorodność szansą dla regionu dla pracowników urzędów i gmin z woj. pomorskiego. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza rejestracyjnego i wysłanie na wskazany w nim adres e-mail.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – GDAŃSK