Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenia dla nauczycieli „W zdrowej i czystej atmosferze” prezentujące aktywne metody edukacji dot. dobrych praktyk zmierzających do przywrócenia standardów jakości powietrza i przeciwdziałania niskiej emisji oraz praktyczne wskazówki prowadzenia zajęć ekologicznych z młodzieżą. Liczba miejsc ograniczona. 

TEMATYKA SZKOLEŃ

Tematyka szkoleń wpisuje się w Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie Geografii, Biologii, Chemii (w tym: III etap edukacyjny,  IV etap edukacyjny podstawowy i rozszerzony) oraz Przyrody (przedmiotu uzupełniającego IV etapu edukacji). Każde szkolenie trwa ok. 5 godzin i obejmuje poniższą tematykę:

 • Analiza stanu jakości powietrza w Polsce na tle wybranych krajów UE.  Programy Ograniczania Niskiej Emisji oraz priorytety w zakresie  efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza.
 • Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła i energii.
 • Działania kierunkowe i dobre praktyki zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie ograniczania emisji, w tym kategoryczne zaprzestanie wykorzystywania odpadów jako paliw w piecach i paleniskach domowych.
 • Zdrowie publiczne i bezpieczeństwo ekologiczne człowieka. Korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji emisji szkodliwych pyłów i gazów.
 • Aktywne metody edukacji ekologicznej w obszarze przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z niskiej emisji. Klasyfikacja i dobór metod nauczania w zależności od celów dydaktycznych.
 • Jak zachęcić młodzież do nauki? Praktyczne wskazania metodyczne prowadzenia nowatorskich zajęć z uczniami. Propozycje tematów lekcyjnych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie broszurę edukacyjną „Czyste powietrze dla Zielonych Płuc(dr Witold Lenart, Warszawa 2016, ISBN 9788394463205), plakat edukacyjny oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

 

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny (POBIERZ TUTAJ >>> FORMULARZ) na adres biuro@fundacjacik.pl bądź skorzystać z rejestracji on-line dostępnej na stronie http://czystapolnoc.pl/rejestracja/ .

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Uczestnicy, którzy prześlą poprawnie wypełniony formularz zostaną powiadomieni mailem o wpisaniu na listę uczestników.
 2. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące miejsca szkolenia i godzin realizacji zostaną przesłane do uczestników najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia (szkolenia zazwyczaj są realizowane w godzinach 14 – 19).
 3. Z jednej placówki może zgłosić się więcej niż jedna osoba, w takim przypadku należy przesłać oddzielne formularze dla każdej z osób.
 4. Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek podczas szkolenia.
 5. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników szkolenia Organizator ma możliwość odwołania szkolenia, o czym zostaną powiadomieni wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorami projektu:

 • Magdalena Hyska – tel: 604 822 886, e-mail: m.hyska@fundacjacik.pl
 • Dariusz Chmiel – tel: 668 391 591, e-mail: d.chmiel@fundacjacik.pl