WIEDZA – DOŚWIADCZENIE – PROFESJONALIZM – PASJA

Jak na bieżąco kontrolować poziom szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu? Pomocne mogą okazać się aplikacje mobilne.

W zestawieniu znajdują się jedne z najpopularniejszych bezpłatnych aplikacji mobilnych informujących o stanie zanieczyszczenia powietrza. Niektóre z nich skupiają się jedynie na województwie małopolskim, inne zbierają dane z całego kraju. Prezentowane dane są przejrzyste, wiarygodne i na bieżąco aktualizowane.

Jakość powietrza według GIOŚ

Proponowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska aplikacja prezentuje dane o jakości powietrza w całym kraju z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Można tam znaleźć mapę automatycznych stacji pomiarowych, informację o wysokich stężeniach zanieczyszczeń i aktualności z portalu powietrze.gios.gov.pl. Aplikacja nie obejmuje prognoz stężeń zanieczyszczeń. Informacje aktualizowane są co godzinę i prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień wyników pomiarów podanych w postaci indeksu – sześciostopniowej skali (od bardzo dobrego do bardzo złego). Ponadto aplikacja wysyła powiadomienia „push” w przypadku przekroczeń poziomów zanieczyszczeń oraz podczas publikacji aktualności na portalu o jakości powietrza. Aplikacja działa na urządzeniach z systemem Android, iOS i Microsoft. Analizowane dane mogą być wykorzystywane w zewnętrznych, innych programach. Dane ze stacji badawczych GIOŚ prezentowane są np. dzięki aplikacjom Smog w Krakowie i Małopolsce, Kanarek, SmokSmog i Zanieczyszczenie Powietrza.

Kanarek

Oprogramowanie wykorzystuje dane z oficjalnych stacji GIOŚ – ponad 150 w całej Polsce, a już niedługo dojdzie także ponad 150 stacji na platformie LookO2.com. Aplikacja działa od grudnia 2016 r. na urządzeniach z systemem Android. Dane o ostrzeżeniach prezentowane są za pomocą zarówno kolorów (Indeks Jakości Powietrza), jak i norm dla danej substancji. Prezentowane są dane sprzed godziny, a dodatkowo na wykresie widoczne są ostatnie 24 godziny dla danej stacji. Użytkownik programu Kanarek otrzymuje również dostęp do mapy, na której prezentowane są wszystkie stacje badawcze należące do GIOŚ i kolor symbolizujący jakość powietrza raportowaną przez daną stację. Ponadto można skonfigurować powiadomienia z najbliższej stacji (działające w tle), a także widgety prezentujące dane na pulpicie telefonu.

SmokSmog

Aplikacja przekazuje informacje o zanieczyszczeniu w trzech formach (w zależności od platformy): aktualne stężenie godzinowe, średnia pomiarów z 24 godzin i indeks jakości powietrza. Aplikacja działa od lutego 2013 r. Obecnie dostarczane są wszystkie dane, jakie określona stacja oferuje (poza PM2,5). Prezentowane są konkretne dane liczbowe i wykresy średnich pomiarów z ostatnich dni, a także aktualne i historyczne pomiary. Prognozy nie są wykonywane. W aplikacji istnieje możliwość zmiany stacji badawczej, ustawienia powiadomień, a także aktywacji informacji o wydarzeniach i o przekroczeniu normy zanieczyszczeń. SmokSmog działa na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Zanieczyszczenie Powietrza

Bieżące odczyty zanieczyszczeń oraz informacje na temat ich powstawania, wpływu na zdrowie itd. to dane, które dostarcza ta aplikacja. Działa ona od stycznia 2014 r. i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Dane trafiają do użytkownika w formie wykresów w odniesieniu do norm z bieżącymi odczytami. Można też śledzić prognozy zanieczyszczeń powietrza dzięki współpracy z portalem ekoprognoza.pl. Aplikacja działa jedynie na urządzeniach z systemem Android. Znajduje się w niej baza wiedzy na temat zanieczyszczeń i ich wpływu na zdrowie. Aplikacja jest darmowa, ale można dokupić dodatkowe funkcje, np. zmianę jednostek.

Smog w Krakowie i Małopolsce

Aplikacja wyświetla aktualne stężenia zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce. Wysyła również powiadomienia na pasku zadań – po przekroczeniu wybranego poziomu zanieczyszczeń dla najbliższej lub wybranej na stałe stacji pomiarowej (do 1 minuty od opublikowania wyników). Ponadto informuje o czasowym wprowadzeniu darmowej komunikacji w Krakowie w związku z przekroczonymi normami. Do wysyłania powiadomień zastosowano energooszczędną technologię Firebase Cloud Messaging. Aplikacja działa od września 2014 r. Analizowane dane prezentowane są za pomocą mapy na poziomie województwa, diagramów dla poszczególnych stacji oraz wykresów. Wyświetlane są też statystyki. Dodatkowo aplikacja zawiera m.in. powiadomienie o przekroczeniu wybranego progu indeksu CAQI/AQI dla wybranej lub najbliższej stacji, powiadomienie o darmowej komunikacji, przegląd statystyk oraz danych archiwalnych. Aplikacja działa na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Źródło: http://portalkomunalny.pl/

Poprzedni wpisOSTATNIE SZKOLENIA DLA JST – I KWARTAŁ 2017 Następny wpisSZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI