Zarząd Fundacji CIK zaprasza serdecznie na portal www.psorb.pl poświęcony autorskiemu projektowi pn. „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej”, który realizowany jest na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. 

Zrzut ekranu 2016-02-25 o 21.03.33

Przedsięwzięcie zakłada organizację 96 paneli edukacyjnych dla samorządowców, nauczycieli, mieszkańców i uczniów, których głównym założeniem jest zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę:

  • samorządowców na korzyści ekonomiczne wynikające z promocji regionalnych walorów przyrodniczych, w tym pozyskiwania środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych.
  • nauczycieli na promocję systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska oraz znaczenia ekoinnowacji w rolnictwie dla wzrostu gospodarczego regionu.
  • mieszkańców na promocję inwestycji i inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej jako szansy dla rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
  • uczniów na promocję dobrych praktyk w zakresie ekstensywnej i ekologicznej produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z modernizacji własnego gospodarstwa rolnego.

Rekrutacja na panele rozpocznie się w marcu 2016 roku – wszystkich zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu z zespołem zarządzającym projektem:

Dyrektor Projektu – Dariusz Chmiel (e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl ; tel.: 668 391 591)

Wicedyrektor Projektu – Magdalena Hyska (e-mail: m.hyska@ksi.org.pl ; tel.: 604 822 886