Zespół Fundacji CIK zrealizował cykl ogólnopolskich szkoleń „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja – niska emisja”  dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  • 5 szkoleń centralnych w pięciu stolicach województw m.in. (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź) w celu wyłonienia ekspertów prowadzących szkolenia regionalne
  • 100 szkoleń regionalnych, prowadzonych na terenach wszystkich województw
  • wydanie broszury szkoleniowej w nakładzie 3000 tys. sztuk dla uczestników szkoleń centralnych i regionalnych oraz do wysyłki do wybranych gmin, których przedstawiciele nie uczestniczyli w szkoleniach
  • promocja szkoleń za pośrednictwem Internetu wraz z drukiem narzędzi promocyjnych

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.nowamisja-niskaemisja.pl