Zespół Fundacji CIK wspierał również działania w ramach ogólnopolskiej „Kampanii na rzecz równego dostępu do rynku pracy”, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna.

Celem kampanii była promocja zmian kulturowych, w tym modelu partnerskiego, jako rozwiązania umożliwiającego łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn na terenie kraju.

W ramach projektu zrealizowano:

  • 13 odcinków serii dokumentalnej „Tacy Sami”, których emisja miała miejsce w TVP1 oraz TVP POLONIA
  • 13 publikacji w Gazecie Wyborczej, dotyczących tematyki związanej z cyklem dokumentalnym
  • promocję w Internecie, artykuły na wyborczej.biz oraz blogach poświęconych tematyce powrotu na rynek pracy
  • konferencję w której udział wzięła m.in. podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka oraz pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Agnieszka Kozłowska- Rajewicz.
  • spotkania informacyjno-doradcze dla pracodawców, samorządowców i specjalistów z Urzędów Pracy

Więcej informacji o projekcie: TACY SAMI

Zwiastun serii dokumentalnej Tacy Sami – wszystkie odcinki dostępne są na stronie projektu – KLIKNIJ