Autorski projekt Centrum Innowacji i Koordynacji realizowany w latach 2016 – 2017 dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. Zapraszamy Państwa serdecznie na portal projektu  www.czystapolnoc.pl 

Zrzut ekranu 2016-02-25 o 20.07.45

„Inicjatywa Północnej Polski na rzecz czystego powietrza” zakłada realizacje działań szkoleniowych (na terenie 4 województw: woj. pomorskie, kujawsko – pomorskie, warmińsko – mazurskie i podlaskie) mających na celu wskazanie zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych korzyści wynikających z eliminacji zjawiska niskiej emisji oraz prezentację działań kierunkowych i dobrych praktyk mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez metody aktywnej edukacji oraz dyskusje środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych.

Mimo iż teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się na obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski” i pozornie wydaje się być najmniej zanieczyszczony środowiskowo jest to również teren na którym odnotowuje się liczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza. Należy pamiętać, że jest to obszar o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego który powinien być towarem eksportowym Polski, dlatego też tym bardziej konieczna jest o niego szczególna dbałość.

W ramach zadania na zostaną zrealizowane następujące działania:

  • 28 interdyscyplinarnych szkoleń „W zdrowej i czystej atmosferze” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych realizujących IV etap edukacyjny w zakresie lekcji przyrody, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie.
  • 8 paneli dyskusyjno – szkoleniowych „W zdrowej i czystej atmosferze” dla przedstawicieli lokalnych środowisk opiniotwórczych w tym m.in.: mikroprzedsiębiorców, osób zarządzających budynkami użyteczności publicznej oraz innymi nieruchomościami, lokalnych liderów (zrzeszanych m.in. przez Regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej), przedstawicieli organizacji pozarządowych, Radnych (którzy jako przedstawiciele władz lokalnych mają najlepsze więzi i kontakty z mieszkańcami) oraz mieszkańców narażonych na skutki niskiej emisji.
  • opracowanie, druk i dystrybucja 750 sztuk broszury szkoleniowej oraz 450 sztuk folderu informacyjno – edukacyjnego dla uczestników paneli;
  • opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych działań szkoleniowych  (w tym: plakaty, standy, zaświadczenia);
  • działania informacyjno – promocyjne w Internecie (tym m.in. budowa portalu internetowego www.czystapolnoc.pl , stworzenie fanpage na profilu Facebook oraz umieszczenie ogłoszeń na forach internetowych dot. ochrony środowiska, edukacji oraz stronach lokalnych organizacji i społeczności).

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie!