WIEDZA – DOŚWIADCZENIE – PROFESJONALIZM – PASJA

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza na szkolenie centralne „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody”, realizowane w ramach projektu „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody”.  Udział w szkoleniu umożliwia współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w zakresie prowadzenia szkoleń regionalnych, które będą realizowane w okresie styczeń – grudzień 2018 na terenie całego kraju.

Termin i miejsce szkolenia:
KRAKÓW 16 11 2017
KIELCE 17 11 2017
POZNAŃ 23 11 2017
GDAŃSK 24 11 2017
WARSZAWA 01 12 2017

Tematyka szkolenia

LOGO PROJEKTUSzkolenie jest ukierunkowane na przeszkolenie przyszłych trenerów ochrony środowiska z zakresu:

Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski. Stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej jako element zarządzania  zasobami środowiska. Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionymi.

Jak zarządzać terenami o wysokich walorach przyrodniczych? Teoria ekonomii środowiska i modele systemów zarzadzania środowiskiem. Zielona infrastruktura.

Możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS.

Opracowywanie lokalnych instrumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska. Studium przypadku wybranych zagadnień oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania ochroną przyrody.

Odbiorcy szkolenia

W szkoleniach centralnych mogą wziąć udział liderzy edukacji ekologicznej, eksperci, metodycy, konsultanci, pracownicy RDOŚ, WIOŚ, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska z terenu całej Polski.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż udział w szkoleniach centralnych umożliwia uczestnikom współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w zakresie prowadzenia szkoleń regionalnych, które będą realizowane w okresie styczeń – grudzień 2018 na terenie całego kraju. Więcej szczegółowych informacji otrzymają Państwo podczas szkolenia centralnego.

Rejestracja na szkolenie

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać załączony formularz zgłoszeniowy na adres d.chmiel@ksi.org.pl. Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy harmonogram szkolenia oraz regulamin udziału dostępny jest na stronie http://pwgip.pl/samorzad/rejestracja/. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z uczestników, który zostanie zakwalifikowany na szkolenie otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem zarządzającym projektem:

Dariusz Chmiel – 668 391 591 / d.chmiel@ksi.org.pl

Magdalena Hyska – 664 822 886 / m.hyska@ksi.org.pl

Projekt „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poprzedni wpisOFERTA ZESPOŁU FUNDACJI