WIEDZA – DOŚWIADCZENIE – PROFESJONALIZM – PASJA

OFERTA ZESPOŁU FUNDACJI

OFERTA ZESPOŁU FUNDACJI

Zespół Fundacji od wielu lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania informacyjno – edukacyjne. Oferujemy wsparcie merytoryczne podczas aplikowania o środki oraz pomoc przy realizacji i rozliczaniu projektów. Zapraszamy do współpracy!
INICJATYWA PÓŁNOCNEJ POLSKI NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

INICJATYWA PÓŁNOCNEJ POLSKI NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

Autorski projekt Centrum Innowacji i Koordynacji został uruchomiony w styczniu 2016 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. Zapraszamy Państwa serdecznie na portal projektu  www.czystapolnoc.pl 
PÓŁNOCNA STRATEGIA OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

PÓŁNOCNA STRATEGIA OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Zarząd Fundacji CIK zaprasza serdecznie na portal www.psorb.pl poświęcony autorskiemu projektowi pn. „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej”, który realizowany jest na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. 
>> KONKURS

>> KONKURS << „ŁOWCY BATERII”

Fundacja CIK zrealizowała kolejny autorski projekt „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska” dofinansowany ze środków NFOSIGW. Projekt zakładał realizację konkursu „Łowcy baterii” dla dzieci pobierających naukę w przyszpitalnych oddziałach szkolnych. Z racji na istotne walory edukacyjne projekt uzyskał Honorowy Patronat Ligi Ochrony Przyrody i patronat medialny miesięcznika Przyroda Polska.
KLIMAT DLA DZIECI

KLIMAT DLA DZIECI

Zespół Fundacji CIK brał udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Klimat dla dzieci” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem kampanii była budowa platformy edukacyjnej  dla najmłodszych ukierunkowanej na kształtowanie aktywnych postaw dzieci w trosce o dobro środowiska naturalnego oraz nauczanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
JAK KAKTUS I MAŁY RATUJĄ ŚWIAT CAŁY

JAK KAKTUS I MAŁY RATUJĄ ŚWIAT CAŁY

Zespół Fundacji CIK brał udział w produkcji programu telewizyjnego „Jak Kaktus i Mały ratują świat cały”, w którym dwóch tytułowych bohaterów rozwiązuje codzienne problemy z dziedziny szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska. Cykl został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
KLIMAT A ROLNICTWO

KLIMAT A ROLNICTWO

Zespół Fundacji CIK brał udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Klimat a rolnictwo” skierowanym do przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz  doradców rolno – środowiskowych. Kampania została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Najnowsze wpisy
TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI - aktualizacja

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI – aktualizacja

Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenia dla nauczycieli „W zdrowej i czystej atmosferze” prezentujące aktywne metody edukacji dot. dobrych praktyk zmierzających do przywrócenia standardów jakości powietrza i przeciwdziałania niskiej emisji oraz praktyczne wskazówki prowadzenia zajęć ekologicznych z młodzieżą. Liczba miejsc ograniczona. 
INICJATYWA PÓŁNOCNEJ POLSKI NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

INICJATYWA PÓŁNOCNEJ POLSKI NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

Zapraszamy Państwa serdecznie na portal projektu  www.czystapolnoc.pl – zawsze aktualne informacje dot. projektu.
SZKOLENIE W IŁAWIE 06.12.2016

SZKOLENIE W IŁAWIE 06.12.2016

Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla nauczycieli „W zdrowej i czystej atmosferze” które odbędzie się 15.12.2016 roku w Powiatowej Poradni Doradztwa Metodycznego w Iławie. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aktywne metody edukacji w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania niskiej emisji oraz praktyczne wskazówki prowadzenia zajęć ekologicznych z młodzieżą.
SZKOLENIE W BARTOSZYCACH 06.12.2016

SZKOLENIE W BARTOSZYCACH 06.12.2016

Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla nauczycieli „W zdrowej i czystej atmosferze” które odbędzie się 06.12.2016 roku Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aktywne metody edukacji w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania niskiej emisji oraz praktyczne wskazówki prowadzenia zajęć ekologicznych z młodzieżą.
SZKOLENIE W ELBLĄGU 05.12.2016

SZKOLENIE W ELBLĄGU 05.12.2016

Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla nauczycieli „W zdrowej i czystej atmosferze” które odbędzie się 05.12.2016 roku w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aktywne metody edukacji w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania niskiej emisji oraz praktyczne wskazówki prowadzenia zajęć ekologicznych z młodzieżą.